ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)

คิวทีซี อาสา "รักเด็ก 58"

คิวทีซี อาสา
ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาจากมหา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ในงานวันเด็กแห่งชาติ โดยนำเครื่องมือทดลองวิทยาศาสตร์ที่ทาง คิวทีซีได้มอบให้กับค่ายสรรสาระของมหาวิทยาลัยฯ มาจัดแสดงให้นักเรียนได้เข้าชมและทดลองทางวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเอง ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและเด็กๆในชุมชน ตำบลมาบยางพร ที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเมื่อวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านมาบเตย ค่าใช้จ่ายในการจัดงานทั้งสิ้น 29,081.22 บาท


ความสำเร็จในการแก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม ของโครงการนี้


ผู้เข้าชม  374