ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ทียู

โครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

โครงการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ
สิ่งจำเป็นในการขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน คือความสามารถในการระบุและลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานได้ รวมถึงการตรวจสอบย้อนหลังไปยังผลิตภัณฑ์ (Traceablity)

ผู้เข้าชม  500