ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย

บริจาคเงินให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย
8 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ ได้บริจาคเงิน 500,000 บาท มอบให้มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทย เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนในการค้นคว้าและการพัฒนาเครื่องมือแพทย์

ผู้เข้าชม  359