ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

บริจาคโลหิตประจำปี 2558

บริจาคโลหิตประจำปี 2558
ในเดือนมกราคมและเดือนกรกฎาคม 2558 หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตมารับบริจาคโลหิตที่บริษัทฯ ทั้งสิ้น 2 ครั้ง มีจำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาครวมทั้งสิ้น 61,200 ซีซี.

ผู้เข้าชม  358