ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ART.for.CANCER (อาร์ท ฟอร์ แคนเซอร์)

ใช้งานศิลปะเป็นช่องทางระดมเงินทุนให้กับผู้ป่วย

ใช้งานศิลปะเป็นช่องทางระดมเงินทุนให้กับผู้ป่วย
ใช้งานศิลปะรวมถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆ เป็นช่องทางในการระดมเงินทุนให้กับผู้ป่วย ได้แก่การรับบริจาค และขายผลงานศิลปะผ่านช่องทางออนไลน์ จำหน่ายเสื้อการกุศลที่สร้างกำลังใจให้กับผู้ป่วยมะเร็ง และจัดกิจกรรมแสดงผลงานศิลปะการกุศล โดยการรวมตัวของศิลปินในวงการศิลปะและจิตอาสา

ผู้เข้าชม  354