ความรับผิดชอบต่อสังคม / สู่การสร้างสรรค์

What we do / Social Innovation

ART.for.CANCER (อาร์ท ฟอร์ แคนเซอร์)

ใช้งานศิลปะเพื่อสร้างความสุขและบำบัดจิตใจ

ใช้งานศิลปะเพื่อสร้างความสุขและบำบัดจิตใจ
ใช้งานศิลปะรวมถึงกิจกรรมที่สร้างสรรค์ต่างๆเพื่อสร้างความสุขและบำบัดจิตใจให้กับผู้ป่วย ได้แก่การลงพื้นที่ตามแผนกผู้ป่วยมะเร็งตามโรงพยาบาลต่างๆในการสร้างงานศิลปะเข้าไปตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเสริมสร้างกำลังใจ และการหาจิตอาสาเข้าไปใช้ศิลปะและดนตรีในการทำกิจกรรมสันทนาการสร้างความสุขให้กับผู้ป่วย

ผู้เข้าชม  375